Drony – zariadenia, ktoré dokážu zachraňovať životy

Ako môžu drony pomôcť pri záchranárskych prácach?

 

Medzi neodškriepiteľný prínos, ktorý nám súčasné technológie prinášajú, je aj záchrana životov. Drony alebo aj UAV (unmanned air vehicle) sú toho jasným príkladom. V krízových situáciách, kedy je rozhodujúca rýchlosť a presnosť, a to v neraz životohrozujúcom prostredí nasádzame drony. Drony nám, pomerne rýchlo, pohľadom zhora poskytnú údaje, na základe ktorých sa vieme rozhodnúť o ďalšom postupe pri záchrane ľudských životov. Nehovoraviac o tom, že záchranár sa počas tohto úkonu nachádza v bezpečnej vzdialenosti od rizikových oblastí.

Aké sú prednosti dronov?

Či už sa jedná o lokalizáciu osôb v ťažko prístupnom teréne, pri požiaroch alebo záplavách sú práve drony neoceniteľným pomocníkom. Sú schopné okamžite vzlietnuť a v krátkom čase zmonitorovať rozsiahle územia. V závislosti od senzorov, ktorými je dron vybavený, určujeme aký typ UAV pri záchrane použijeme. Sú to napríklad teplotné, infračervené senzory prípadne senzory slúžiace na rozpoznanie telesných funkcií postihnutých osôb.

Drony majú však všestrannejšie využitie. Dokážu dopraviť nevyhnutné záchranné pomôcky postihnutým osobám, ktoré môžu byť rozhodujúce v čase potrebnom na príchod záchranných zložiek. Sú to vo všeobecnosti lieky, tekutiny, jedlo, ale aj rôzne termoizolačné prikrývky, defibrilátory a kyslíkové masky.

Inštalované teplotné senzory, senzory slúžiace na meranie okysličenia krvi či tepovej frekvencie zas napomáhajú zistiť, v akom stave sa postihnutá osoba nachádza a primerane k tomu prispôsobiť záchranné aktivity

Kedy drony do záchranných akcií nasadzujeme?

V závislosti od rozsahu požiarov, záplav či iných prírodných katastrof nasadzujeme primeraný počet dronov. Záchranári tak dostávajú k dispozícii takmer okamžite ucelený obraz o ohniskách, ústupových cestách a iných dôležitých údajoch, ktoré by sa dali len ťažko vyhodnotiť pohľadom zo zeme.

Nie všetky hrozby však vznikajú pri prírodných katastrofách. Hromadné podujatia, ktoré by sa mohli vymknúť z pod kontroly, ako napríklad novoročné oslavy, demonštrácie či veľkolepé športové alebo karnevalové oslavy. To sú presne situácie, kedy použitie UAV oceníme. Drony vybavené kamerami môžu sledovať správanie sa davu a napomôcť tak bezpečnostným zložkám predísť situáciám, ktoré by mohli ohroziť životy a zdravie ľudí.

Rozvoj technológií

Rozvoj v technológiách slúžiacich pri záchrane životov a drony nevynímajúc, nám dáva predpoklad, že možnosti využitia UAV budú v budúcnosti rásť. Je to dobrá správa práve pre tých, ktorí sa ocitnú v neľahkej situácii, kedy je každá sekunda do prichádzajúcej záchrany drahá.

Novinka

  • Autor: Michal Šatara
  • Vytvorené: 28.04.2023