Dron – neoceniteľná pomoc v poľnohospodárstve

Ako môžu drony pomôcť poľnohospodárom?

Áno, znie to netradične, ale Drony alebo UAV (z anglického Unmanned Aerial Vehicles) sa už aj dnes používajú v
rôznych oblastiach, pričom poľnohospodárstvo nie je výnimkou. Aj v poľnohospodárstve meriame úspech
produktivitou či efektivitou. A práve tieto veličiny v prípade pestovania, či chovu ovplyvňuje nejeden faktor. Je to
napríklad počasie, škodcovia, či zlé rozhodnutia, ktoré sú len dôsledkom nesprávne zmonitorovaného aktuálneho
stavu úrody, prostredia či dobytka. Vzhľadom na spomenuté negatívne faktory sa aj naši poľnohospodári začínajú
viac a viac obracať na moderné technológie, ku ktorým bez pochýb patria aj drony.

Aké je ich využitie?

Na základe údajov, ktoré získajú sa vedia poľnohospodári rozhodnúť o ďalšom postupe či už v rámci pestovania
alebo chovu. Zmapovaním terénu môžu následne predvídať a vyhnúť sa rizikám, ktoré by mohli nastať. K
dokonalému zmapovaniu okolia slúžia jednotlivé senzory, ktoré drony od seba odlišujú. Či už ide o kamerové
vybavenie alebo zariadenie na zber vzoriek pôdy, alebo vody v ťažko dostupnom teréne.

Čo všetko drony dokážu?

Dron ako zariadenie schopné monitorovať terén z výšky, dokáže omnoho viac. Často v ťažko dostupnom teréne
dokážu drony pomerne ľahko dohľadať stratený dobytok, monitorovať či v nedostupných alebo len z výšky
viditeľných oblastiach nedochádza k škodám na úrode. Nemenej dôležitá úloha môže byť presne cielený postrek
proti škodcom, ako aj cielená dezinfekcia všade tam, kde je to potrebné. Drony dokážu v dnešnej dobe uniesť
10-30 litrov postreku a s presnosťou chirurga rozprášiť postrek práve tam, kde je potrebný. K tomu dronom
napomáhajú rôzne vlastnosti a funkcie, ako napríklad autopilot, GPS, systém na vyhýbanie sa prekážkam či
vodeodolnosť.

Aký je teda prínos pre poľnohospodárov?

Šetrenie času

Sám hospodár sa rozhodne kedy a na aký účel dron použije. Dohľadať dobytok v teréne,
prípadné odhalenie, čo nám včerajší vietor na úrode napáchal, nám “po svojich” zaberie oveľa viac času ako
krátky let dronom. Ten zobrazí aktuálnu situáciu priamo z vtáčej perspektívy.

Šetrenie nákladov

V závislosti od rozľahlosti hospodárstva je neraz potrebné použiť leteckú techniku. A nie raz
za rok, ale práve v období, kedy sa správnym zásahom dá ešte veľa zachrániť. Náklady na využitie leteckej
techniky asi spomínať ani nemusíme. Rovnako tak presnosť zásahu z rýchlo letiaceho lietadla v porovnaní s
presne cieleným zásahom za pomoci dronu sa stáva dôležitým faktorom.
Predvídanie potenciálnych hrozieb s pomocou lepšieho zmapovania terénu či aktuálnych podmienok, ktoré
vieme získať viac menej okamžite.

Ochrana života a zdravia

Všade tam, kam by musel ísť človek osobne a riskovať hroziace zranenie sa vie
dostať pomocou dronu a to z bezpečného miesta. Mieru rizika vie následne vyhodnotiť podľa toho, čo “už videl“
prostredníctvom obrazu zdieľaného dronom.

Ekológia

Drony vo všeobecnosti radíme medzi ekologické zariadenia. Letecká technika zanecháva za sebou
uhlíkovú stopu. Drony naopak nevypúšťajú do ovzdušia žiadne exhaláty. Presne mierené postreky pesticídmi,
ktoré drony zaručujú, neohrozujú ostatne živočíchy, ktoré by v opačnom prípade boli postrekom zasiahnuté.
Čím presnejšie, rýchlejšie a lacnejšie vieme vykonávať potrebné poľnohospodárske úkony, tým viac sa
približujeme k efektivite a produktivite. A práve drony nám v tejto snahe môžu byť dobrým pomocníkom.

Novinka

  • Autor: Michal Šatara
  • Vytvorené: 28.04.2023